PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng)
Chiều 15/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng) đã được tổ chức để thống nhất các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 10, 11 HĐND tỉnh khóa X.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Kỳ họp

Sau khi các đại biểu trao đổi, thảo luận, Phiên họp thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X vào ngày 30/8/2022. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét, thông qua 6 nghị quyết chuyên đề, gồm: (1) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo 3 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; (2) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 4 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn; (3) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 8 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; (4) Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp); (5) Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; (6) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thống nhất tại Phiên họp, khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 20/8. Các Ban HĐND tỉnh hoàn thành thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên mở rộng ngày 24/8. Tất cả các báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh phải gửi các đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất trước 3 ngày khai mạc Kỳ họp.

Đối với Kỳ họp thứ 11, thống nhất sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10/2022; về chương trình Kỳ họp cơ bản nhất trí với những nội dung UBND tỉnh đề xuất; đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao soạn thảo các tờ trình, báo cáo khẩn trương hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thu Cúc