PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022
Sáng 29/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng đồng chủ trì. Dự Phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa báo cáo kết quả thực hiện tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

Theo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, trong 4 tháng đầu năm, UBND tỉnh giao trên 35 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, hiện nay, các nhiệm vụ đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch và nhìn chung đã hoàn thành theo đúng tiến độ.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung chăm sóc, sản xuất vụ xuân, chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi và đẩy nhanh công tác trồng rừng năm 2022.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Trong tháng 4, UBND tỉnh đã Quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gồm các xã Yên Thịnh, Phương Viên, Thanh Thịnh, Quân Hà, Cường Lợi, Thượng Giáo; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo triển khai hiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Hoạt động công nghiệp tháng 4 nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tháng 4 ước đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 3/2022; luỹ kế 4 tháng đầu năm đạt gần 462 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022 ước đạt 485 tỷ đồng, tăng 10,8% so với tháng 3/2022; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 1.878 tỷ đồng, giảm 4,42% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 29,81% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4/2022 đạt 4,6 triệu USD, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 11,96 triệu USD, đạt 47,8% kế hoạch và tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 108,7 nghìn lượt khách, đạt 17,2% kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch đạt gần 76,1 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch và tăng 50% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 4 dự án với tổng mức vốn đăng ký trên 720 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 2 dự án.

Triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách, đến hết tháng 4/2022, tổng thu ước đạt trên 308 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán Trung ương giao, đạt 37,6% dự toán tỉnh giao và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện. Nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 tiếp tục được triển khai đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm, các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022.

Theo kết quả công bố chỉ số PCI năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 62,26 điểm, tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả vượt bậc của Bắc Kạn trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn một số khó khăn, hạn chế. Do tác động của dịch Covid-19 và tình hình thế giới dẫn đến giá vật tư trong chăn nuôi tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất của người dân; sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra tiêu thụ chậm, gây khó khăn cho người sản xuất và triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chậm. Số doanh nghiệp và hợp tác xã thành lập mới nhìn chung đạt thấp, giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả triển khai nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó thống nhất tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, còn một số lĩnh vực kết quả đạt chưa cao. Vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Trong đó tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư; triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số, phấn đấu tăng ít nhất 2 bậc trong năm 2022. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai tốt công tác tiêm phòng. Các chủ đầu tư cần tích cực vào cuộc hơn nữa để đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là công tác cán bộ, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác này, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ triển khai thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng để phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022./.

Hương Lan