PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (phiên họp chuyên đề)
Chiều 29/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6/2022 (phiên họp chuyên đề) để chuẩn bị các nội dung tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng và Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, các thành viên UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, gồm:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nguồn ngân sách địa phương (lần 3);

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương
đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đối với các dự thảo báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu, kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo tờ trình, báo cáo trong sáng 30/6. Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện các tờ trình, báo cáo đảm bảo chất lượng tốt nhất và đúng thời gian quy định./.

Hương Lan