PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2022
Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, thông qua một số nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh, thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Huy Hoàng cùng các thành viên UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Phiên họp

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả tích cực trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thương mại dịch vụ. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 10 dự án với tổng mức vốn đăng ký 960 tỷ đồng, bằng 90,9% dự án so với cùng kỳ năm 2021; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án.

Thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 15/9/2022 được 567,8 tỷ đồng, đạt 75% dự toán trung ương giao, đạt 69% dự toán tỉnh giao.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học đầu năm học mới. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đánh giá tại Phiên họp, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Một số diện tích cây trồng chính không đạt kế hoạch như cây dong riềng, khoai môn. Tổng đàn vật nuôi đạt thấp, nguyên nhân do tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại, giá thức ăn tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến công tác tái đàn và tâm lý người chăn nuôi. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chậm. Các hoạt động dịch vụ du lịch tăng trưởng còn chậm, số lượt khách du lịch và tổng doanh thu từ khách du lịch chưa cao…

Trên cơ sở đó, đại biểu đã thảo luận các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm nhằm phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022, các đại biểu tham dự Phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh bao gồm: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng Tỉnh ủy; dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tờ trình dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng (bổ sung)....

Đại biểu nhất trí với tờ trình của cơ quan chuyên môn về việc xây dựng Nghị quyết quyết định điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan; tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, mức hỗ trợ khác đối với đối tượng chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh. Phiên họp cũng nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc huyện Chợ Đồn.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận 2 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đó là dự thảo Quyết định ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế; dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030.

Qua nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành và cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định đã được phân tích, đánh giá tại Phiên họp; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các nội dung để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới./.

Hương Lan