PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại huyện Pác Nặm, Bạch Thông
Ngày 27/7/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã làm việc tại huyện Pác Nặm và huyện Bạch Thông để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện (Pác Nặm).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm 2020 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi được tăng cường; công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn luôn đảm bảo kịp thời. Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện theo quy định; đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã từng bước được chuẩn hóa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Các vấn đề dân tộc, tôn giáo ổn định; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Báo cáo về tiến độ giải ngân các nguồn vốn, UBND huyện Pác Nặm cho biết: Vốn đầu tư công 132,307 tỷ đồng, đã giải ngân được 18,3% kế hoạch; vốn sự nghiệp Chương trình 30a là 10,147 tỷ đồng, đã giải ngân được 72,3%; vốn sự nghiệp Chương trình 135 là 3,717 tỷ đồng, đã giải ngân được 57,76%; vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 7,399 tỷ đồng, chưa giải ngân; các chương trình mục tiêu (phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy) có tổng kinh phí 2,250 tỷ đồng, đã giải ngân được 2,67% kế hoạch.

Đại hội Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 04-05/8/2020. Đến nay, huyện đã sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại UBND huyện Pác Nặm

Tại buổi làm việc, huyện Pác Nặm kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung: Sớm xem xét, ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh; xem xét ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc trong quản lý diện tích đất đã thu hồi nhưng không sử dụng đến của dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B và dự án Đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở lũ quét…

Đối với huyện Bạch Thông, 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai nhưng một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện vẫn có bước phát triển khá. Một số cây trồng chính thực hiện vượt kế hoạch giao, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 10.000 tấn, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 223 tấn so với cùng kỳ; trồng rừng mới được hơn 620 ha, dự kiến hết tháng 8 sẽ hoàn thành chỉ tiêu giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai đúng tiến độ, qua rà soát, toàn huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt khá. Tổng vốn đầu tư công giao đến tháng 7 của huyện là 70,553 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 21,444 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch. Với tổng vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu là 16,505 tỷ đồng, huyện đã giải ngân được 1,413 tỷ đồng, đạt 8,56% kế hoạch.

Kết luận tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận huyện Pác Nặm, huyện Bạch Thông đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đã có giải pháp tốt thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện rà soát lại và chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc những nội dung theo các thông báo giao nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và quan tâm về hiệu quả các nguồn vốn; đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với các nguồn vốn mà cấp xã làm chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, nhất là quản lý đất đai. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Huyện Pác Nặm, trong chỉ đạo nông nghiệp chưa có chiều sâu để phát triển sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất chưa chặt chẽ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, huyện cần tập trung sâu vào nghiên cứu liên kết trong sản xuất tạo thành hàng hóa trên cơ sở lợi thế của huyện; rà soát, đánh giá lại chất lượng rừng trồng; tiếp tục phát triển mô hình vỗ béo trâu bò, phát triển lợn đen. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cần tập trung chỉ đạo mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, mỗi xã ít nhất tăng thêm 01 tiêu chí nông thôn mới. Đối với Chương trình CSSP, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các tổ sản xuất và cơ sở hạ tầng, Ban Chỉ đạo huyện phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa.

Đối với huyện Bạch Thông, trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đã có trọng tâm, trọng điểm, hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, để phát triển sản xuất hàng hóa tốt cần tổ chức sản xuất bài bản hơn, căn cơ hơn, đồng thời đề nghị huyện sớm lập kế hoạch thực hiện cây trồng vụ đông; quan tâm quy hoạch vùng chăn nuôi cho từng xã…/.

Hương Dịu