PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Pác Nặm
Chiều 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, UBND huyện Pác Nặm cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân được duy trì và đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục và đào tạo được duy trì ổn định. Các chế độ, chính sách về lao động, việc làm và chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện gặp một số khó khăn như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao còn hạn chế; chưa hình thành được vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản còn khó khăn, sản phẩm không thường xuyên; việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ tiềm lực tham gia chuỗi liên kết còn gặp nhiều khó khăn; chăn nuôi phát triển còn chậm, thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi vẫn luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…

Các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đang được huyện tích cực triển khai, tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm do gặp nhiều khó khăn khi một số nội dung chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể như đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nội dung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của Dự án 1 chưa có văn bản quy định về định mức kinh phí hỗ trợ để thực hiện; đồng thời qua rà soát, các xã đều không có quỹ đất ở, đất sản xuất để hỗ trợ cho các gia đình nên rất khó tổ chức thực hiện. Các công trình đầu tư đặc thù, về mặt bằng cơ bản đã có nhưng đều chưa đảm bảo, phải thực hiện chỉnh trang, phát sinh khối lượng thực hiện không có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nên nhiều công trình khó triển khai thực hiện. Tiểu dự án 1 của Dự án 3, các xã không đảm bảo con người để tổ chức thực hiện. Tiểu dự án 1 của Dự án 5, Dự án 8, Dự án 10 chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.  

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, dự án Nhà văn hóa xã Xuân La thực hiện theo đầu tư đặc thù nhưng hiện nay mặt bằng chưa có sẵn, trong năm, xã triển khai nhiều chương trình, dự án nên tiến độ triển khai chậm do không đảm bảo cán bộ trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện. Dự án 2 còn vướng mắc về các chi phí liên quan đến việc cung cấp thông tin về giá; cơ chế quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa có quy định cụ thể; các dự án thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh đấu thầu qua mạng nhưng hiện nay, một số xã không đảm bảo năng lực thực hiện…

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, đến thời điểm hiện tại, huyện có 2 xã đạt 15 - 17 tiêu chí; 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; có 5 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Huyện Pác Nặm đăng ký xã Bộc Bố đạt chuẩn NTM năm 2022 nhưng đến thời điểm tháng 10/2022, xã mới đạt 15/19 tiêu chí.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Pác Nặm được giao 63.115 triệu đồng, UBND huyện đã giao chi tiết 62.740 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tổ chức làm việc với chủ đầu tư, các doanh nghiệp thi công để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ giải ngân đến thời điểm 31/10/2022 đạt 79% KH vốn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận, 10 tháng đầu năm, huyện Pác Nặm có nhiều chỉ tiêu sản xuất đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những tháng cuối năm, huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo người dân khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa, sản xuất vụ đông đúng khung thời vụ; cần có định hướng cây trồng, vật nuôi thế mạnh để tập trung phát triển, tạo sinh kế cho người dân; có giải pháp phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo trong NTM; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; tập trung thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân 2023.

Đối với công tác giải ngân các Chương trình MTQG và vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện cần tập trung rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ để thực hiện 3 Chương trình MTQG hiệu quả hơn; những vấn đề vướng mắc không thuộc thẩm quyền, UBND huyện gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.../.

Hương Dịu