PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc tại huyện Ba Bể, Bạch Thông
Ngày 13/01/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi, tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân 2021 tại huyện Ba Bể và huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự buổi làm việc tại huyện Ba Bể

Tại huyện Ba Bể, báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Thị Cử cho biết, đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban, xã, thị trấn trực thuộc để tổ chức thực hiện.

Vụ Đông, toàn huyện thực hiện được 30 ha cây khoai lang, 30 ha cây khoai tây, 170 ha cây rau các loại, 2,1 ha cây kiệu 3,3 cây bí đỏ; các cây trồng hiện đang sinh trưởng, phát triển bình thường. Vụ Xuân 2021, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 1.749 ha lúa và 1.150 ha ngô, hiện nay, người dân đang làm đất. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành tu sửa, nạo vét công trình thủy lợi; đồng thời, rà soát các diện tích có nguy cơ bị hạn để xây dựng phương án phòng chống hạn hán, đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất.

Công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi được huyện chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện. Đến nay, 4.945/5.945 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã thực hiện che chắn chuồng nuôi cẩn thận; các hộ chăn nuôi chủ động tích trữ rơm rạ làm thức ăn cho trâu bò trong những ngày giá rét. UBND huyện cũng đã công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có 02 xã Địa Linh và Khang Ninh đã đạt 19/19 tiêu chí, đang trình tỉnh thẩm định; 03 thôn đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 12,0 tiêu chí. Năm 2021, huyện phấn đấu xây dựng thành công xã Hà Hiệu đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thượng Giáo đạt chuẩn NTM, có thêm 10 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 12,3 tiêu chí.

Các đại biều dự buổi làm việc tại huyện Bạch Thông

Tại huyện Bạch Thông, thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện Bạch Thông đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 chi tiết cho từng xã, thị trấn. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

Theo báo cáo của UBND huyện, các địa phương thực hiện được 210 ha cây trồng vụ Đông với các loại cây trồng chủ yếu là khoai tây, khoai lang, ngô, kiệu, bí đỏ, rau màu các loại. Huyện đã phối hợp với Viện Sinh học nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ nông dân thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với cây khoai tây; liên kết với Công ty Misaki bao tiêu sản phẩm kiệu cho người dân. Đối với sản xuất vụ Xuân, huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị cung ứng đầy đủ giống, phân bón phục vụ sản xuất; nông dân các xã đang tập trung làm đất với diện tích đạt khoảng 500 ha. Công tác phòng chống đói rét, phòng bệnh cho đàn vật nuôi được thực hiện kịp thời. 10/11 xã đã công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò cơ bản được kiểm soát.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bạch Thông đang trình tỉnh thẩm định xã Quang Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Dương Phong đạt chuẩn NTM; chuẩn bị thẩm định 10 thôn xây dựng NTM theo đăng ký thực hiện từ đầu năm, trong đó, dự kiến có 05 thôn đạt chuẩn NTM. Huyện đã xác định được lộ trình xây dựng các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm, trong đó năm 2021, phấn đấu xã Quân Hà, Tân Tú đạt chuẩn NTM và duy trì xã Quang Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của 02 huyện Ba Bể và Bạch Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đánh giá, UBND các huyện đã chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên cơ sở chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để phát triển sản xuất có hiệu quả, các địa phương tiếp tục chỉ đạo củng cố bền vững liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trước mắt, các huyện cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, đặc biệt là chăm sóc những cây trồng có liên kết tiêu thụ để có các sản phẩm đảm bảo chất lượng cung ứng cho các đơn vị đã ký kết bao tiêu. Trong sản xuất vụ Xuân, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, hạn chế tình trạng lãng phí đất đai, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét và cảnh giác với dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Thời gian tới, các huyện phải khẩn trương có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; quan tâm quản lý đất công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo… Làm tốt công tác tuyển quân, giao quân đảm bảo chất lượng, số lượng. Các địa phương chuẩn bị đón tết Nguyên đán an toàn, đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng đối với huyện Ba Bể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong sản xuất vụ Xuân, phải chỉ đạo mạnh sản xuất bí xanh, dong riềng. Trong công tác phòng chống thiên tai, huyện cần rà soát lại những điểm có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dời các hộ dân trong vùng đến nơi an toàn. UBND huyện cần hoàn thiện hồ sơ gửi về tỉnh thẩm định kết quả xây dựng NTM tại xã Địa Linh, Khang Ninh; đánh giá lại hiệu quả các dự án, đề án phát triển kinh tế. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình CSSP, công tác giảm nghèo, thực hiện tốt về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển du lịch hồ Ba Bể…

Đối với huyện Bạch Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đánh giá cao về chiến lược thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện thông qua những nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, đề án thực hiện của UBND huyện đúng định hướng của tỉnh. Thời gian tiếp theo, huyện cần điều chỉnh diện tích một số cây trồng truyền thống giá trị thấp phù hợp thực tế và định hướng cho người dân chuyển đổi sang cây trồng có giá trị cao hơn. Với cây lúa hàng hóa Japonica, cần quy hoạch các cánh đồng trồng chuyên canh và thực hiện chuỗi liên kết bền vững, ổn định. Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển hợp tác xã. Mặc dù không có thế mạnh phát triển du lịch, tuy nhiên, huyện cũng cần quan tâm phát triển du lịch cộng đồng…  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra sản xuất vụ Đông tại xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông)

Trước khi làm việc với lãnh đạo các huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi và tình hình sản xuất vụ Đông tại xã Địa Linh (huyện Ba Bể), xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông)./.

Hương Dịu