PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phối hợp quản lý, bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp quản lý, bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh theo nội dung Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chính quyền và lực lượng Công an xã An Thắng (Pác Nặm) phối hợp kiểm tra xử lý việc
khai thác khoáng sản vùng giáp ranh (Ảnh backan.com.vn)

Ngày 16/3/2023, tại trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã trao đổi về tình hình phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bàn một số vấn đề hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Nội dung Biên bản ghi nhớ về một số vấn đề hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn có nêu: “Cao Bằng và Bắc Kạn nằm trong vùng chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh; địa bàn hai tỉnh trước đây là căn cứ địa cách mạng của chiến khu Việt Bắc, sớm có truyền thống cách mạng. Hai tỉnh có điều kiện địa lý, địa hình, khí hậu gần như tương đồng; có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn; kết cấu hạ tầng chưa phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối... Trong thời gian qua, các ngành chức năng hai tỉnh đã phối hợp tốt trong thực hiện một số nhiệm vụ như lập quy hoạch tỉnh; đầu tư, cải tạo phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa hai địa phương; đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa giới hành chính và các hoạt động khai thác, vận chuvển khoáng sản, lâm sản khu vực giáp ranh; phòng, chống dịch Covid-19, khám chữa bệnh cho Nhân dân; phát triến một số chuỗi giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp; liên kết phát triển các tua, tuyến du lịch; triến khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo...”.

Để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực trọng tâm, trong đó có nội dung “Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ khoáng sản tại vùng giáp ranh hai tỉnh; phối hợp trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, đảm bảo môi trường sinh thái chung”.

Triển khai thực hiện nội dung thỏa thuận giữa hai tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1254/STNMT-KS đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tuyên Quang theo nội dung Quy chế phối hợp đã ký kết.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các nội dung đã được UBND tỉnh cụ thể hóa tại Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 20/10/2021 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/3/2023 về thực hiện Đề án quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Chỉ đạo đơn vị chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành và UBND cấp xã tăng cường công tác nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn, trong đó tập trung quản lý, bảo vệ tốt đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng (có tính chất phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản) nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; kết hợp làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Quản lý đất đai chặt chẽ, có biện pháp ngăn chặn các trường hợp hộ gia đình, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc san ủi mặt bằng để khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật, trong đó cần lưu ý nhất tại các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Na Rì và thành phố Bắc Kạn.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép theo quy định và kịp thời thông tin, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết.

Kịp thời chấn chỉnh, phê bình, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, tập thể, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm theo nhiệm vụ phân công, để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn./.

BH