PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tòa án nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp giáo dục pháp luật cho người lao động
Chiều 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn
2023 - 2028

Theo đó, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028 gồm các nội dung cơ bản như: Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp hiệu quả để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi Tòa án nhân dân hai cấp và các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, dân sự, tố tụng dân sự, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trao đổi, chia sẻ thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động tại Tòa án nhân dân hai cấp; tổ chức các cuộc họp giữa hai bên nhằm thảo luận, chia sẻ thông tin về lao động, công đoàn, giải quyết tranh chấp, yêu cầu về lao động; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và công chức Tòa án trong tỉnh.

Chương trình ký kết giúp củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai bên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và công chức Tòa án nhân dân hai cấp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án./.

Thu Trang