PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phong trào “Dân vận khéo” góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Sau 03 năm thực hiện, Đề án số 06-ĐA/TU đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện, thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị cùng tổ chức thực hiện, thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đúng phương châm “trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”, ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay (Đề án số 06-ĐA/TU).

Để Đề án số 06-ĐA/TU được triển khai có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với 04 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ ra; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có tính bền vững, sức lan tỏa rộng, thu hút được công đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền về Đề án được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức. Đặc biệt, Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 được tổ chức từ cấp huyện đến cấp tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận; nâng cao kỹ năng khéo làm công tác dân vận, vận động quần chúng; cổ vũ, động viên và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình “Dân vận khéo”.


Hội thi "Dân vận khéo" cấp tỉnh được tổ chức tháng 10/2019

Từ công tác định hướng của cấp ủy, đến nay, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thôn, tổ dân phố đã đăng ký xây dựng 2.707 mô hình “Dân vận khéo” ở các nội dung cụ thể về: Cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; xây dựng lực lượng cốt cán; xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; vận động cán bộ và Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh… Qua bình xét, toàn tỉnh có hơn 1.100 mô hình “Dân vận khéo” được các cấp ủy công nhận; trong đó có 274 mô hình điển hình, tiêu biểu.

Xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực có số lượng mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện nhiều nhất với 1.685 mô hình. Các tập thể, cá nhân thực hiện Mô hình đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững với những việc làm thiết thực, như đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng hợp tác xã… Tiêu biểu như mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường” của ông Triệu Văn Thiên (Bí thư chi bộ, công an viên thôn Nà Săm, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể) đã vận động Nhân dân trong thôn hiến hơn 9.000 m2 đất để làm đường và sân thể thao thôn.

Qua thực hiện “Dân vận khéo”, người dân tại các địa phương đã tích cực đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trên địa bàn tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương nỗ lực vươn lên thoát nghèo …, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Tích cực cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở, toàn tỉnh đã có 655 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực này đăng ký thực hiện. Nội dung các mô hình tập trung vào thực hiện nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc; thay đổi phong cách ứng xử, tiếp xúc với người dân trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính… Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện có hiệu quả, đã góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2019, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh đạt 85,16%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so với năm 2018 và tăng 16 bậc so với năm 2017. Năm 2020, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 91,3% (mục tiêu Đề án 06-ĐA/TU là phấn đấu đạt trên 80%).

Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, Đề án 06-ĐA/TU đã được các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai đồng bộ các nội dung và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Phong trào được triển khai thực hiện gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện phong cách, kỹ năng công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức, cá nhân trong cả hệ thống chính trị.


Các cá nhân điển hình làm dân vận khéo nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân có mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020./.

Hương Dịu