PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát huy tốt nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng diện tích tự nhiên của thành phố hiện có 13.700 ha, bao gồm 6 phường và 2 xã. Để tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, UBND thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung nhiệm vụ nhằm khắc phục việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ban hành quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất; đẩy nhanh việc định giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tạ Lan Anh cho biết, thời gian qua, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gắn với việc vận dụng phù hợp các cơ chế chính sách về đất đai của thành phố đã kéo giảm tình trạng khiếu kiện về đất đai. Tại các khu tại định cư như Khu tái định cư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II; Khu tái định cư Khuổi Kén thuộc Dự án hồ chứa nước Nặm Cắt, người dân có đất bị thu hồi đã ổn định chỗ ở, tập trung phát triển kinh tế gia đình…


Người dân bị thu hồi đất từ Dự án hồ chứa nước Nặm Cắt đã ổn định cuộc sống
tại Khu tái định cư Khuổi Kén, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Cùng với đó, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND xã, phường quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn, đặc biệt là quản lý đất công; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất công và sử dụng đất không đúng mục đích, cấp phép xây dựng tại các khu dân cư mới.

Để tiết kiệm thời gian cho các cá nhân, tổ chức, đến nay, tất cả các thủ tục hành chính về đất đai của thành phố đã được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến, qua đó giảm thiểu được thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân từ 25 ngày xuống còn 17 ngày. Thành phố cũng luôn quan tâm đến việc triển khai các quy định về công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức, người dân được dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả.

Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã thực hiệt tốt việc rà soát quy hoạch chi tiết tại các phường nội thành và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 10 khu dân cư cụ thể: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết chia lô khu dân cư Quang Sơn; điều chỉnh chức năng sử dụng đất quy hoạch chi tiết chia lô công trình hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị phía Nam; điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu đất trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn (cũ); lập và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Đức Xuân 4, diện tích 7,8 ha; đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai, diện tích 6,53 ha; quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu, diện tích trên 111 ha; khu dân cư Thôm Dầy tổ 13, phường Sông Cầu; cập nhật đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Xây Dựng và thôn Pá Danh, phường Huyền Tụng 4,9 ha vào đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu; quy hoạch chia lô chi tiết khu dân cư số 01, tổ 11C, phường Đức Xuân, tỷ lệ 1/500; quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị nhà ở dân cư thu nhập thấp, tỷ lệ 1/500. Thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng mới 3 khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Để quản lý tốt đất đai qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hiện thành phố đang tích cực triển khai các bước thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn và vùng phụ cận đến năm 2045, trong đó quy hoạch đất đai là một trong những nội dung trọng điểm được đặc biệt quan tâm. Định hướng của thành phố là điều chỉnh, mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố; nâng diện tích và số đơn vị hành chính đáp ứng tiêu chí của thành phố thuộc tỉnh. Định hướng thành lập mới 2 phường để mở rộng không gian khu vực nội thành.

Cùng với đó rà soát, sắp xếp hợp lý trụ sở làm việc các cơ quan trên địa bàn để tạo quỹ đất sạch phát triển thương mại dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất khu vực trung tâm; quy hoạch Cụm Công nghiệp Huyền Tụng 1, Cụm Công nghiệp Huyền Tụng 2, Cụm Công nghiệp Nông Thượng,...; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Quy hoạch các khu tài chính, khu thương mại dịch vụ, khu mua sắm, vui chơi giải trí thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển năng động hơn; quy hoạch trung tâm logistics hướng đến là trung tâm dịch vụ vận tải của tỉnh là nơi phân phối hàng hoá trong địa bàn tỉnh.

Quy hoạch xây dựng các khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao và du lịch trải nghiệm tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc gắn với nông nghiệp sinh thái. Trong đó, tập trung phát triển điểm du lịch hồ Nặm Cắt trở thành điểm du lịch cấp tỉnh, là điểm đến hấp dẫn kết nối với du lịch hồ Ba Bể và các vùng lân cận. Quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa xanh, sạch, an toàn gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu mang lại giá trị kinh tế cao…/.

Thu Cúc