PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm công tác bình đẳng giới
Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm triển khai công tác thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới theo quy định của Nghị định 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, trên địa bàn không xảy ra vụ việc xử lý vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Ngay sau khi Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức truyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ được 83 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về thực hiện Luật Bình đẳng và các văn bản hướng dẫn Luật cho 1.500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND cấp xã và người dân trong cộng đồng. Tổ chức 62 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho trên 1.200 đại biểu là cán bộ làm công tác bình đẳng giới các sở, ngành, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện, xã. Tổ chức 08 lớp tập huấn cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2020 và 08 lớp tập huấn cho nữ quản lý lãnh đạo cấp trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó đều lồng ghép nội dung triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Tổ chức cấp phát gần 5.000 tờ gấp pháp luật liên quan đến nội dung bình đẳng giới và các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Cùng với đó, tỉnh duy trì việc tuyên truyền triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới thông qua hệ thống thông tin cơ sở, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hằng tháng, có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, với các nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn Luật, trong đó có triển khai Nghị định số 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trong giai đoạn 2011 - 2020, Đài đã phát sóng trên 4.500 tin, bài về công tác phụ nữ, bình đẳng giới với các nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về bình đẳng giới cũng được thực hiện thường xuyên lồng ghép với hoạt động chuyên môn của các sở, ngành liên quan. Từ năm 2011 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật lao động với trên 100 doanh nghiệp, trong đó có nội dung về thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ. Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp cơ bản được đảm bảo. Lao động nữ được bình đẳng trong tuyển dụng, xếp lương, trả lương, được hưởng các chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, chính sách pháp luật lao động như tiền lương, tiền thưởng, tham gia bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản, trợ cấp thôi việc... góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động nữ.

Trong hai năm gần đây, Sở Y tế đã thực hiện kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức đối với 27 phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình. Qua kiểm tra, đoàn đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, đồng thời kết hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm hạn chế thấp nhất việc lạm dụng khoa học - công nghệ trong y tế để chẩn đoán giới tính. Các đơn vị được kiểm tra cũng đã cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức và tham gia tuyên truyền về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.  

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, tỉnh xác định đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai pháp luật về bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới./.

Thu Trang