PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các hợp tác xã ngày càng phát triển
Chiều 30/12/2020, tại Nhà khách tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Nhân dịp này, gần 100 hợp tác xã cũng được tạo điều kiện trực tiếp đối thoại với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và lãnh đạo các sở, ngành về những chính sách hỗ trợ hợp tác xã đang được triển khai trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các chính sách về kinh tế tập thể; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể… Trong năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tư vấn thành lập mới được 47 hợp tác xã, thành lập 43 tổ hợp tác; tổ chức 06 lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành, kiểm soát và công tác tài chính trong hợp tác xã; hỗ trợ 12 lượt hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi được gần 3,9 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2020 đã có thêm 51 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 234 hợp tác xã; tổng vốn điều lệ của hợp tác xã tăng 45% so với năm 2019; doanh thu các hợp tác xã đạt khoảng 108 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 12,7 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1,3 tỷ đồng…

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề ra mục tiêu: Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 30 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã, 43 tổ hợp tác xã trở lên; tích cực vận động, tuyên truyền thu hút ít nhất 20% số hộ cá thể trên địa bàn nông thôn tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích các hộ cá thể ở địa bàn đô thị tham gia hợp tác xã công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm; nâng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả lên 15%, hợp tác xã hoạt động khá lên 35%, giảm hợp tác xã ngừng hoạt động xuống dưới 8%, 100% số lượng hợp tác xã hoạt động đúng các quy định của Luật Hợp tác xã…

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các hợp tác xã kiến nghị, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã như: Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo nghề cho người lao động cho các hợp tác xã; hỗ trợ về vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện để các hợp tác xã được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường… Đa số các ý kiến vướng mắc của hợp tác xã cũng đã được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vui mừng vì lần đối thoại này, các hợp tác xã đều cho rằng các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã yên tâm tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, qua trao đổi, đối thoại, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn, địa phương ưu tiên, tập trung xem xét giải quyết, tháo gỡ ngay những khó khăn cho các hợp tác xã đã nêu tại Hội nghị trong thời gian sớm nhất; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của các hợp tác xã. Bên cạnh sự giúp đỡ của chính quyền, các hợp tác xã cũng cần chủ động liên doanh, liên kết với nhau để tạo sức mạnh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; nâng cao năng lực quản trị, điều hành trong sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm thị trường, chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm…

Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Dương Văn Huấn trao Giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng trao Giấy khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2020./.

Thu Cúc