PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người làm điều kiện đăng ký thường trú đối với trường hợp đăng ký vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh
Đây là nội dung quy định mới được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn cho mỗi người nhằm bảo đảm điều kiện sống cho người dân
(Ảnh một số khu vực nhà, đất cho thuê tại thành phố Bắc Kạn)

Theo quy định của Luật Cư trú số 68/2020/QH14, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện, trong đó bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người. Mức diện tích này là chỉ tiêu được xác định cần hoàn thành trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ vào Chiến lược này và thực hiện đúng Luật Cư trú, ngày 27/4/2022, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh là 8 m2 sàn/người. Đối tượng điều chỉnh là công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do cư trú trên địa bàn tỉnh, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú, công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến đăng ký cư trú./.

Hương Lan