PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định về lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 976-QĐ/TU ngày 15/3/2023 về lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quy định nêu rõ: “Lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh là tổng thể các quy tắc và biện pháp lễ tân được áp dụng trong hoạt động đối ngoại của tỉnh; quy định những nội dung cơ bản áp dụng trong việc đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; tiếp khách quốc tế; tham dự các hoạt động chiêu đãi, tiếp tân của cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Các hình thức gửi, nhận thư, điện mừng, chia buồn thăm hỏi, cảm ơn đến các cơ quan, đối tác nước ngoài và một số hoạt động đối ngoại khác”.

Quy định được áp dụng trong hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Về nguyên tắc lễ tân đối ngoại: “Bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và luật pháp Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế; bảo đảm thống nhất giữa lễ tân đối ngoại Đảng với lễ tân ngoại giao Nhà nước nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Các biện pháp lễ tân đối ngoại phải phù hợp với quy định về thứ tự lễ tân của Việt Nam. Mức độ và nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh thể hiện sự trọng thị, hữu nghị, bình đẳng, đối đẳng, chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

Quy định gồm có 5 chương, 13 điều, trong đó gồm các quy định chung (thứ tự lễ tân, các hoạt động đối ngoại, các loại tiệc trong hoạt động đối ngoại của tỉnh…); quy định về mời, đón tiếp khách nước ngoài thăm, làm việc tại tỉnh; quy định tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi công tác nước ngoài; một số quy định khác

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 3337-QĐ/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lễ tân đối ngoại Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có trách nhiệm quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

Căn cứ Quy định này, các cơ quan, đơn vị, địa phương điều chỉnh các văn bản đã ban hành cho phù hợp và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại Đảng của đơn vị, địa phương./.

BH