PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo Quyết định số 06/QĐ-SKH&ĐT ngày 10/01/2020, Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể gồm:

STT

Chủng loại

ĐVT

Số lượng tối đa

Đơn giá tối đa 
(Triệu đồng/chiếc hoặc bộ)

1

Máy chiếu, màn chiếu

Bộ

01

20

2

Máy scan

Cái

02

20

3

Máy ảnh

Cái

01

20

4

Màn hình tivi

Cái

01

10

5

Màn hình ti vi, camera phòng họp trực tuyến

Bộ

01

25

6

Camera an ninh, màn hình theo dõi

Bộ

01

15

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020./.

Hương Lan