PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp
Ngày 24/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, tiếp nhận và bổ nhiệm bà Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 01/12/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Hà Thị Đào được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,9./.

Thanh Thuyên