PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ Đề án 06
Từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện nội dung của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đến nay, tỉnh đã hoàn thành được 13/26 nhiệm vụ, 6 nhiệm vụ đang thực hiện và 7 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

Công an tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân

Tính đến ngày 18/6/2023, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Công an giao về cấp 100% Căn cước công dân (CCCD) cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, đến nay đã thu nhận 296.347 hồ sơ cấp CCCD, trả cho công dân sử dụng 277.396/277.895 thẻ CCCD; thu nhận 115.300 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mức 2), đã kích hoạt 149.474 tài khoản định danh điện tử (trong đó mức độ 1 là 43.269 tài khoản, mức độ 2 là 106.205 tài khoản).

Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp với các tổ chức hội để làm sạch dữ liệu. Kết quả, Hội Cựu chiến binh thực hiện thu thập, xác minh, nhập dữ liệu hội viên đạt 96%; Hội Người cao tuổi đạt 98%; Hội Nông dân đạt 93%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm sạch dữ liệu trẻ em đạt 83%...

Tính đến ngày 15/8/2023, có 16 chỉ tiêu về làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đã hoàn thành. Tỉnh đã hoàn thành theo đúng tiến độ việc tích hợp kết nối giữa hệ thống một cửa điện tử với phần mềm dịch vụ công liên thông để triển khai, thực hiện 2 dịch vụ công liên thông (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí) bắt đầu khởi chạy từ 10/7/2023 theo đúng lộ trình. Hiện nay, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đã tiến hành tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của 2 dịch vụ liên thông trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Triển khai 43 mô hình nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành nghiên cứu và đề xuất đăng ký lựa chọn mô hình. Trên cơ sở lựa chọn và đăng ký mô hình điểm của các sở, ngành, Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành đánh giá, rà soát lựa chọn 24 mô hình để đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức tập huấn, đào tạo Đề án 06 được quan tâm đẩy mạnh. Tính đến ngày 4/9/2023, toàn tỉnh có 1.634 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đăng ký đào tạo tập huấn về Đề án 06 bằng hình thức trực tuyến. Riêng trong tháng 8/2023, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 240 cán bộ, công chức và cán bộ chiến sĩ về 2 thủ tục hành chính liên thông. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho công chức tư pháp - hộ tịch, hướng dẫn và hỗ trợ UBND cấp xã triển khai triển khai thực hiện tốt 2 nhóm TTHC liên thông, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân khi thực hiện TTHC. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, đặc biệt là trình độ về công nghệ thông tin để giúp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt mới đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra. Từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp tiếp tục điều chỉnh, bổ sung thông tin công dân, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “Đúng, đủ, sạch, sống”. UBND các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc UBND cấp xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời rà soát thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa tổng hợp phiếu thu thập thông tin về người lao động chuyển Công an cấp xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa…

Những kết quả trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023 sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Đề án trong những năm tiếp theo. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ chuyển đổi số quốc gia./.

Thu Trang