PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam
Cùng với 63 tỉnh thành trong cả nước, sáng 11/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Bưu điện tỉnh đã tham dự Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu hưởng ứng Lễ ra quân tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

BHXH, BHYT là 2 chính sách lớn, quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy, thực hiện chính sách BHXH là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tại Bắc Kạn, số người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện ngày càng gia tăng; số người tham gia BHYT chiếm tỷ lệ cao, trên 97% dân số; nhận thức của người dân về BHXH, BHYT ngày càng đầy đủ, rõ ràng và tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia cũng như thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội đối với toàn thể nhân dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân...

Phát động ra quân tại điểm cầu BHXH tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT và đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Với sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, toàn tỉnh Bắc Kạn cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.


Diễu hành cổ động về BHXH, BHYT

Sau lễ phát động, gần 200 viên chức BHXH Bắc Kạn và nhân viên Đại lý thu Bưu điện đã đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền cổ động trên những trục đường chính tại các huyện, thành phố; phát tờ rơi và tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, hướng dẫn các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân tại các điểm kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang