PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sẵn sàng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10
Theo lộ trình, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đến thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đoàn Văn Hương cho biết, trong thời gian qua, Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, nhất là đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022 - 2023.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung xây dựng khối phòng phục vụ học tập của các cấp học. Đồng thời bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa các phòng học và các phòng chức năng phục vụ dạy và học.

Để tổ chức dạy học môn Tin học và Ngoại ngữ từ lớp 3, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đối với hai môn học này. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã cấp 25.987 triệu đồng cho các địa phương để mua sắm thiết bị dạy học. Đến nay, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu để tổng hợp, đề xuất Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí. Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình; tăng cường huy động các nguồn lực để bổ sung thiết bị dạy học cho các nhà trường.

Công tác lựa chọn sách giáo khoa cho Chương trình cũng được Sở GD&ĐT chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương. Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2022 - 2023. Bên cạnh đó, Sở thực hiện tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các Nhà xuất bản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm hay thiếu sách giáo khoa trong năm học 2022 - 2023; phối hợp với các Nhà xuất bản xây dựng kế hoạch hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các nhà trường đang chuẩn bị sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Để đảm bảo đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp và cử giáo viên tham gia bồi dưỡng để giảng dạy theo Chương trình của Bộ GD&ĐT đối với những môn học như Nghệ thuật, Tin học...

Song song với đó, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức giáo dục theo kế hoạch; đồng thời thực hiện đăng ký nhu cầu đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm từ năm 2022 đến năm 2025. Để nâng cao chất lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình, Sở GD&ĐT tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 và tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, đảm bảo hoàn thành trước khi vào năm học mới 2022 - 2023. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp để đáp ứng thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh, trong đó dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho các giáo viên tham gia giảng dạy các môn học mới; hỗ trợ giáo viên có năng lực tin học, ngoại ngữ được tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông, kịp thời chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận với Ngành trong triển khai thực hiện đổi mới giáo dục.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành; sự chủ động, tích cực của ngành Giáo dục và của các địa phương sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 được hiệu quả, chất lượng, tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của người học./.

Ngọc Tú