PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sản xuất vụ Đông ở huyện Chợ Đồn
Vụ Đông năm 2021, huyện Chợ Đồn có kế hoạch thực hiện 215 ha. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện các cây trồng vụ Đông theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Ngọc Phái chăm sóc cây rau vụ Đông 

Với mục tiêu sản xuất các loại cây trồng vụ Đông theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, ngay từ tháng 9/2021, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021. Theo đó, năm nay, huyện có kế hoạch gieo trồng 215 ha cây trồng các loại, phấn đấu sản lượng đạt 2.780 tấn, trong đó: Rau màu 180 ha, khoai tây 20 ha, khoai lang 10 ha, cây ngô sinh khối 10 ha. Diện tích này được huyện phân bổ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể, cây rau đậu các loại tập trung nhiều ở các xã Đồng Thắng, Ngọc Phái, Nam Cường, Phương Viên, Bằng Lãng và thị trấn Bằng Lũng; cây khoai tây ở các xã Nam Cường, Phương Viên; cây rau cải Nhật, củ cải 5 ha ở xã Bằng Phúc.

Để thực hiện đạt kế hoạch sản xuất, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô hợp tác xã, tổ hợp tác. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Ngành Nông nghiệp hướng dẫn nông dân gieo trồng bảo đảm khung thời vụ đối với từng loại cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; tăng cường cơ giới hóa trong các khâu canh tác, giảm tối đa chi phí đầu vào trong sản xuất. Bố trí cơ cấu giống hợp lý cho từng vùng sản xuất, khuyến cáo người dân sử dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với khả năng đầu tư thâm canh của địa phương. Đối với cây rau các loại, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ tồn chất hóa học; tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học…

Thời điểm này, các loại rau màu như: Bắp cải, su hào, dưa chuột, rau mùi, đậu, đỗ… đã được người dân trồng, chăm sóc, nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Cây rau được trồng ở hầu hết các địa phương song nhiều nhất vẫn ở thị trấn Bằng Lũng và các xã Ngọc Phái, Bằng Lãng, Rã Bản… Trong đó, riêng địa bàn thị trấn Bằng Lũng, một số hộ dân đã duy trì diện tích trồng rau quanh năm mang lại nguồn thu nhập khá. Theo các hộ dân, việc trồng rau ngay từ đầu vụ thuận lợi trong tiêu thụ và giá rau thường cao hơn nên lợi nhuận thu được sẽ tăng. Đối với các loại cây trồng như khoai tây, rau cải nhật, khoai lang… chủ yếu trồng trên diện tích đất ruộng, người dân triển khai trồng ngay sau khi thu hoạch lúa Mùa sớm. Còn cây ngô sinh khối trồng tại xã Nam Cường đến nay đã thực hiện được trên 9 ha.

Cũng như mọi năm, vụ Đông năm nay, bà con nông dân tuân thủ đúng khung thời vụ, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Tập trung sản xuất các loại cây trồng vụ Đông theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, từ đó tăng hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chú trọng hỗ trợ người dân liên kết bao tiêu một số sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất, qua đó nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đưa sản xuất vụ Đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm./.

Hương Lan