PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sẽ khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên
Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện Đề tài Khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị

Đơn vị thực hiện Đề tài là Trường Đại học Mỏ - Địa chất; TS. Tô Xuân Bản làm Chủ nhiệm. Thời gian thực hiện Đề tài 24 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023.

Mục tiêu chung của Đề tài là đánh giá được tổng thể các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, đề xuất giải pháp nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung thực hiện bao gồm:

Thu thập các tài liệu phục vụ đánh giá tổng quan các điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Kạn trong mối liên quan đến các tài nguyên du lịch tự nhiên, đá quý, đá mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh;

Khảo sát, đánh giá các nguồn về hang động và các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên khác như cảnh quan địa hình vùng núi karst, các hang động, thác nước, hệ thống sông, hồ, di sản địa chất; 

Khảo sát, đánh giá các loại đá mỹ nghệ, lấy mẫu chế tác thử các sản phẩm phục vụ du lịch; 

Hệ thống hóa các số liệu thu thập, xây dựng bản đồ các cụm du lịch, xây dựng và chuyển giao phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp trên thiết bị di động thông minh và hệ thống thông tin địa lý về tài nguyên du lịch tự nhiên.

Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các thành viên Hội đồng, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho rằng đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về khai thác du lịch tự nhiên, phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tới. Mong rằng Đề tài sẽ giúp Bắc Kạn khai thác và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên du lịch này.

Đây là nhiệm vụ khoa học bám rất sát với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung văn bản của tỉnh, định hướng của tỉnh về du lịch để bổ sung vào phần đánh giá sự cần thiết; cần đề xuất giải pháp, bổ sung mục tiêu cụ thể để phù hợp với mục tiêu chung; bổ sung nội dung tổ chức Hội nghị, Hội thảo. Đề nghị trong phần tổng quan, bổ sung một số tiềm năng về đá mỹ nghệ. Bên cạnh đó còn một số thông tin, số liệu, tên, địa danh chưa chính xác, đề nghị cập nhật lại.

Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm và nhất trí để Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai thực hiện Đề tài trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa các nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng./.

Hương Lan