PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên - giáo dục hướng nghiệp tỉnh, Trường Cao đẳng Bắc Kạn một số nội dung cụ thể về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị như: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho học sinh, học viên về đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thực hiện quy chế thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên và những người tham gia tổ chức Kỳ thi...

Yêu cầu trước ngày 04/7/2021, các đơn vị phải hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Điểm thi: Phòng thi, các phòng làm việc của Điểm thi, các văn bản, bảng biểu, văn phòng phẩm, điện thoại trực thi, máy vi tính kết nối internet, máy phôtôcopy, máy in, máy phát điện, camera giám sát…

Tại Công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn cụ thể về công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, coi thi, chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp; lịch công tác trong Kỳ thi; kinh phí tổ chức thi…/.

Bích Huệ