PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trường THCS Bắc Kạn là một trong những cơ sở giáo dục thuộc diện áp dụng của Nghị quyết

Các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay là nhu cầu không thể thiếu để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh, học sinh và phù hợp với xu thế phát triển. Hiện nay, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đã, đang thực hiện cung cấp một số dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh có nhu cầu, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục nên nhiều cơ sở giáo dục công lập còn lúng túng trong thực hiện, không có sự thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Nhằm quy định thống nhất, đồng bộ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý các khoản thu từ người học trong các cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất và được UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đồng ý xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục hướng nghiệp công lập (gọi tắt là các cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng áp dụng: Trẻ em học tại các trường mầm non, học sinh học tại các trường phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập; các cơ sở giáo dục công lập; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; người thực hiện công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Về nguyên tắc, các cơ sở giáo dục công lập chỉ cung cấp các dịch vụ khi đơn vị có đủ nguồn lực để thực hiện; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục là các khoản thu thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục công lập với cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục công lập phải xây dựng dự toán, kế hoạch thu, chi cụ thể, thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các mức thu đối với dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục như: Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ; trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính; giáo dục ngnoài giờ chính khóa; hoạt động trải nghiệm… Đối với các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các mức thu đối với dịch vụ như: Ăn, ở bán trú buổi trưa; thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh; sử dụng điều hòa trong lớp học…

Đối với dịch vụ quy định mức thu tại Nghị quyết chỉ là mức thu tối đa, tùy thuộc vào tình hình kinh tế từng địa phương (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn) và theo nhu cầu đề xuất của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục công lập thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu tối đa quy định tại Nghị quyết này và thu theo số thực tế sử dụng dịch vụ (ngày, tháng). Đối với các dịch vụ tại Nghị quyết không quy định mức thu tối đa, các cơ sở giáo dục công lập thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể, phù hợp.

Đối với cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non hoặc theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 6/11/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh chỉ được thực hiện dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa trong trường hợp mức hỗ trợ không đủ để thực hiện.  

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đưa vào dự thảo Nghị quyết quy định các trường hợp được miễn, giảm các khoản thu…

Việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời tạo cơ hội cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, thụ hưởng bình đẳng thành quả giáo dục.

Nội dung dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (http: //backan.gov.vn) tại mục LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN. Thời gian đăng tải, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Từ ngày 6/10/2021 đến hết ngày 4/11/2021. Có thể xem dự thảo Nghị quyết tại đây./.

Bích Huệ