PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020
Sáng 28/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận; hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao, tích cực tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.


Quang cảnh Hội nghị

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06-ĐA/TU lồng ghép trong kế hoạch tổ chức “Năm Dân vận khéo” 2020. Việc đăng ký duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” được các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm để có cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Đến thời điểm 30/6/2020, có 11/11 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã gửi tổng hợp đăng ký về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh với 1.635 mô hình, trong đó có 1.111 mô hình đăng ký mới.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục có những chuyển biến, tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhất là việc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ngày càng được phát huy. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Cùng với đó, việc thực hiện QCDC được các cấp ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Dân vận khéo”... đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác dân vận cũng như xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”; xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh đối với công tác dân vận trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác dân vận cần tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở; nắm tình hình Nhân dân trước Đại hội Đảng các cấp. Nắm chắc và tuyên truyền kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thăm nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân sau khi sáp nhập các xã. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động phòng chống thiên tai; thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế để chuyển đổi hình thức sản xuất. Xây dựng những mô hình “Dân vận khéo” có thể tuy nhỏ nhưng hiệu quả và có sức lan tỏa cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận khối chính quyền…/.

Hương Dịu