PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Nông Văn Thế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Tại Công văn số 2720/LĐTBXH-NCC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời cử tri Nông Văn Thế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm có nội dung đề nghị: Mở rộng thêm đối tượng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ ở các chiến trường không được hưởng trợ cấp hàng tháng được điều dưỡng dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng của tỉnh nhằm động viên tinh thần của các đối tượng trên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của cử tri, căn cứ văn bản quy định hiện hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điều 84, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối với đối tượng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ ở các chiến trường không được hưởng trợ cấp hàng tháng, hiện nay chưa có văn bản quy định cho thực hiện việc điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Nội dung đề nghị của cử tri, Sở sẽ tiếp thu và đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét./.

Dương Thái