PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào tỉnh Bắc Kạn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn số 555/SNN-CNTY ngày 24/3/2021 gửi UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.

Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm lợn ra, vào địa bàn quản lý. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm. Triển khai thực hiện định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc đối với các chợ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, nơi thu gom giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phun khử trùng, tiêu độc tại các chợ buôn, bán thu gom giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo trạm, chốt kiểm dịch động vật Chợ Mới phối hợp với các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường...) tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn; tăng cường việc kiểm soát vận chuyển lợn tại nơi xuất phát; trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp thì kiên quyết xử lý theo quy định./.

Hương Lan