PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính tổng kết công tác năm 2020
Chiều 14/01/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Quyền Giám đốc Sở Hoàng Thị Hằng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nông Thị Hiền khẳng định, mặc dù nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 được triển khai trong bối cảnh hết sức khó khăn nhưng toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, thống nhất, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương.

Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 718.278 triệu đồng, đạt 106,3% dự toán Trung ương giao, đạt 100,3% dự toán tỉnh giao, tăng 1% so với năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 98,7%, thu xuất nhập khẩu đạt 289,6% so với dự toán.

Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước; tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh; rà soát, cân đối nguồn lực của tỉnh để chủ động bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.324.647 triệu đồng, đạt 105,6% dự toán đầu năm.

Cùng với công tác quản lý thu - chi ngân sách, Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác tài chính đầu tư, công tác quản lý công sản, giá cả và tài chính doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức và xây dựng đơn vị. Ngoài ra, Sở cũng đã tích cực giúp đỡ xã Khang Ninh (huyện Ba Bể) với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020 còn một số hạn chế như: Hụt thu cân đối ngân sách toàn tỉnh khoảng 14,8 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển chỉ đạt 85%, chi thường xuyên không đạt dự toán được giao nhất là chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Sở chưa quyết liệt trong việc rà soát, sắp xếp xử lý tài sản công…

Về các nhiệm vụ năm 2021, Sở Tài chính xác định, tiếp tục xây dựng kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế để tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành, nhanh chóng đưa các chính sách tài chính mới vào triển khai thực hiện trên địa bàn, đồng thời theo dõi sát tiến độ thu ngân sách. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức hiện hành của Nhà nước, đảm bảo cân đối kinh phí thực hiện đầy đủ chính sách do tỉnh ban hành và chính sách an sinh xã hội của địa phương. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tốt chỉ dạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác xắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tập trung thực hiện công tác quản lý giá, bình ổn giá thị trường…

Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Sở Tài chính đã tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 06 cá nhân, danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 06 tập thể và 39 cá nhân; tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Các tập thể nhận Giấy khen tại Hội nghị

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Hằng - Quyền Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính -  ngân sách năm 2021”. Các phòng chuyên môn của Sở đã ký kết giao ước thi đua với Phòng Tài chính - Kế hoạch của các huyện, thành phố./.

Hương Dịu