PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai số điện thoại đường dây nóng
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận các ý kiến, thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường trong thực thi công vụ bằng đường dây nóng qua 2 số điện thoại sau:

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 02093.870.538.

Tiếp nhận thông tin tất cả các giờ trong ngày: Ông Lương Phương Nam, Phó Chánh Thanh tra, số điện thoại: 0915.344.000.

Ngoài tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp trụ sở cơ quan tại địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; địa chỉ thư điện tử tiepdan.tn@backan.gov.vn.

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Dịu