PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài Nguyên và Môi Trường trả lời thông tin bài viết “Bắc Kạn: Vừa khôi phục sản xuất, doanh nghiệp đã nhận trát thanh tra, kiểm tra”
Ngày 7/1/2022, Sở Tài Nguyên và Môi Trường có Công văn số 05/STNMT-TTr trả lời thông tin bài viết “Bắc Kạn: Vừa khôi phục sản xuất, doanh nghiệp đã nhận trát thanh tra, kiểm tra” đăng trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam ngày 28/12/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Cúc (tổng hợp)