PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhu cầu tuyển dụng 11 viên chức sự nghiệp
Ngày 09/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 183 /KH- SVHTTDL thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhu cầu tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển 11 viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong đó: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 02 chỉ tiêu; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 05 chỉ tiêu; Trung tâm Văn hóa tỉnh 02 chỉ tiêu; Bảo tàng tỉnh 02 chỉ tiêu.

Kế hoạch nêu rõ, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 15/6/2021 đến 16h30’ ngày 14/7/2021 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất vào ngày 17/7/2021).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Thu Cúc