PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lấy ý kiến của các sở, ban ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Quy định của UBND tỉnh về quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Băng rôn tuyên truyền căng treo tại địa bàn thành phố Bắc Kạn

Theo Dự thảo, phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời bao gồm: Bảng quảng cáo; băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; phương tiện giao thông; hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo...

Dự thảo cũng quy định rõ các khu vực không thực hiện quảng cáo; khu vực hạn chế thực hiện quảng cáo; khu vực ưu tiên thực hiện hoạt động tuyên  truyền.

Theo đó, đối với hoạt động tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần gửi văn bản thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Nếu là hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội quy mô cấp tỉnh phải gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nếu hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn cần gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn bản thông báo trước thời điểm tổ chức sự kiện ít nhất là 5 ngày làm việc. Văn bản thông báo ghi rõ đơn vị thực hiện, nội dung, hình thức, kích thước, số lượng, thời gian tuyên truyền; mẫu maket in màu có đóng dấu của cơ quan, đơn vị.

Dự thảo cũng yêu cầu rõ về hình thức, vị trí, kích thước, thời hạn tuyên truyền… đối với các loại hình tuyên truyền bằng băng-rôn; tuyên truyền bằng bảng tuyên truyền, hộp đèn; phương tiện tuyên truyền dạng chữ, hình, biểu tượng; công nghệ chiếu không gian (ba chiều hoặc nhiều chiều, Hologram).

Đối với hoạt động quảng cáo, có quy định đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời không phải thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo (biển hiệu, loa phóng thanh và các hình thức tương tự, phương tiện giao thông, quảng cáo rao vặt ...) và hoạt động quảng cáo ngoài trời phải thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nước.

Dự thảo quy định trách nhiệm, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quy định gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/10/2021. Sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý được hiểu là nhất trí với dự thảo Quyết định./.