PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 2 tháng đầu năm 2023 giảm 58 vụ so với cùng năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã tổ chức 82 cuộc tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan thu hút 2.636 lượt người tham gia; phối hợp với chính quyền xã, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 314 lượt với 1.380 lượt người tham gia.


Tuần tra tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (Chợ Đồn)

Cùng với đó, công tác kiểm tra, truy quét, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật được tăng cường; lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành truy quét 168 lượt tại khu vực Lũng Lương, Lũng Lực, Cốc Tỳ xã Kim Hỷ; khu vực Hang Bó Than, Bó Lềm xã Lương Thượng.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và lập biên bản xử lý 32 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 44 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước trên 394 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 58 vụ, lâm sản tịch thu giảm 137 m3 gỗ các loại (trong đó phá rừng trái phép giảm 51 vụ, diện tích thiệt hại giảm 12,8 ha).

Tính riêng trong tháng 2, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 7 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước trên 91 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 15 vụ, lâm sản tịch thu giảm 76 m3 gỗ các loại (trong đó phá rừng trái phép giảm 13 vụ, diện tích thiệt hại giảm 3,2 ha)./.

Bích Huệ