PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Xây dựng công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tính đến quý IV/2020
Sở Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tính đến quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản công bố tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc quản lý, đầu tư và giao dịch trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản./.

Bích Huệ