PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế hướng dẫn thực hiện khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Sở Y tế vừa có văn bản hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm đảm bảo thông tin dữ liệu trong quá trình truy vết trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế; thuận tiện cho người dân có thể “Khai báo y tế” trong quá trình đi và đến hay còn gọi là“CHECK-IN/CHECK-OUT” y tế bằng MÃ QR-Code tại các địa điểm nơi công cộng và yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, Sở Y tế Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện “Khai báo y tế” phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR-Code.

Tại Công văn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, phân công công chức, viên chức, nhân viên phụ trách thực hiện đăng ký thông tin điểm kiểm dịch tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khuyến khích tất cả các địa điểm: Công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR - Code.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý đi ra ngoài tỉnh và trở về sau ngày 29/4/2021 thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR - Code hoặc “Khai báo Y tế” thông qua các phần mềm ứng dụng app mobile: “Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”, “Ncovi” trên điện thoại di động thông minh.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo cho các tổ dân phố, thôn, xóm khi có người từ địa phương khác đến Bắc Kạn, người ở tỉnh đi ra ngoài tỉnh và trở về sau ngày 29/4/2021 thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR - Code hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn và thực hiện khai báo y tế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, đăng tải thông tin, tài liệu hướng dẫn “Khai báo y tế” trên Trang/Cổng Thông tin điện tử để hướng dẫn người dân phải khai báo y tế bằng QR - Code khi đi/đến các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý, học sinh, sinh viên đi ra ngoài tỉnh và trở về từ nơi vùng có dịch hoặc vùng nguy cơ có dịch, đặc biệt sau ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2021 thực hiện “Khai báo y tế” tại cơ sở y tế gần nhất, trường hợp do tính chất công việc không đến được cơ sở y tế khai báo thì khai báo tại đơn vị sau đó nộp ngay cho cơ sở y tế nơi cư trú theo quy định./.

BH