PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế triển khai hoạt động Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh
Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Mục tiêu chung hướng đến là đảm bảo cho mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối các cơ sở dữ liệu hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục tiêu cụ thể đề ra là, có ≥ 80% người dân trên địa bàn tỉnh được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử; 100% người dân sau khi được thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử được quản lý, cập nhật và theo dõi sức khỏe theo đúng quy định; ít nhất 02 cán bộ/01 trạm y tế xã/phường/thị trấn được đào tạo, tập huấn và hướng dẫn sử dụng thành thạo việc nhập dữ liệu, tra cứu dữ liệu và quản lý phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Kế hoạch, có tổng số 119 đơn vị triển khai phần mềm thông qua hình thức sử dụng dịch vụ thuê (theo giai đoạn 5 năm) gồm: Trạm Y tế 108 xã/phường/thị trấn, Trung tâm Y tế 8 huyện/thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế Bắc Kạn.

Việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Khi người dân đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, thông qua mã ID bệnh nhân, cán bộ y tế khai thác xem dữ liệu về sức khỏe, lịch sử khám bệnh, chi tiết những lần hẹn thăm khám, kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, thông tin nhóm máu… đồng thời, tiếp tục bổ sung thông tin mới về bệnh nhân vào hồ sơ.

Để tra cứu tình trạng sức khỏe, khi người dân đến khám tại các cơ sở y tế, cán bộ y tế cấp tài khoản sử dụng chính là mã y tế cá nhân cho người nhà hoặc người dân đó và hướng dẫn truy cập vào Cổng thông tin  https://suckhoetoandan.vn/. Khi người dân đến khám sẽ được cán bộ y tế từ huyện đến xã khám đánh giá, bổ sung các dữ liệu hành chính, chỉ số sức khỏe, bệnh tật vào Sổ sức khỏe điện tử và hướng dẫn người dân cùng khai thác, sử dụng. Mỗi người dân chỉ có một Hồ sơ sức khỏe cá nhân duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia. Từ mã định danh cá nhân (mã ID), người dân sẽ tra cứu các thông tin về sức khỏe thông qua Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe của phần mềm hoặc tiếp nhận thông tin cơ bản về sức khỏe của mình thông qua tin nhắn điện thoại hoặc Email (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ). Ngoài ra còn có thể tra cứu thông tin các chương trình y tế, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe liên quan đến cá nhân và cộng đồng.

Đối với bác sĩ có thể tìm được nhanh chóng các thông tin về sức khỏe của người bệnh, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, giảm bớt chi phí của mỗi người dân cho việc khám, chữa bệnh.

Việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cũng giúp các cơ quan quản lý y tế cảnh báo thông tin y tế cấp thiết quan trọng về sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; dự báo tình trạng sức khỏe cộng đồng và mô hình bệnh tật, hỗ trợ công tác định hướng, ra quyết định cơ chế, chính sách chăm sóc sức khỏe người dân một cách nhanh chóng, kịp thời; đồng thời phục vụ cho công tác thống kê, tổng hợp báo cáo của ngành Y tế được thuận lợi, chính xác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ./.

 

Bích Huệ