PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế triển khai thí điểm mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, Sở Y tế triển khai thí điểm mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền, thời gian thực hiện bắt đầu từ 15/9/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với mô hình này, khi công dân nộp hồ sơ có thành phần và nội dung đúng theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày; tổng thời gian tiếp nhận, chuyển xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả một hồ sơ tối đa không quá 2 giờ làm việc.

Các TTHC thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” thuộc các lĩnh vực khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; trang thiết bị y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mô hình áp dụng với tất cả các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, Sở Y tế sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm./.

Ngọc Tú