PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sớm đầu tư tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn
Tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài tuyến khoảng 28 km, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2. Đây là một dự án rất quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khi tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn được đầu tư xây dựng sẽ kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Ảnh: Một đoạn tuyến Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới)

Theo Quyết định trên, điểm đầu tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ bắt đầu từ điểm cuối tuyến của Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới; điểm cuối tại điểm giao cắt với QL3B, kết nối với điểm đầu dự án đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể đang đầu tư xây dựng. Hướng tuyến cơ bản đi qua các xã Thanh Thịnh, Nông Hạ, Thanh Mai, Thanh Vận thuộc huyện Chợ Mới và qua xã Nông Thượng của thành phố Bắc Kạn. Đây là dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.017 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến khởi công trong năm 2022 và hoàn thành vào năm 2025.

Triển khai thực hiện các bước đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuân thủ theo chủ trương đầu tư Dự án được duyệt. Do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là giá nguyên, nhiên vật liệu hiện nay tăng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến việc triển khai Dự án, do đó, tổng mức đầu tư của Dự án được lập trong báo cáo là 2.845 tỷ đồng, vượt so với tổng mức đầu tư Dự án được phê duyệt ban đầu. Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho rằng, việc rà soát lại quy mô, giải pháp thiết kế, phương án đầu tư, các hạng mục chi phí của Dự án,... để phù hợp với tổng mức đầu tư Dự án được phê duyệt hoặc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án làm cơ sở triển khai bước tiếp theo là cần thiết.

Ban Quản lý dự án 2 đã trình phương án đề xuất phân kỳ đầu tư xây dựng Dự án, trong đó, thực hiện đầu tư Dự án theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư đoạn Km9+400 đến Km28+807,55; giai đoạn 2 đầu tư đoạn Km0 đến Km9+400.

Theo phương án đầu tư Dự án đề xuất giai đoạn 1 đảm bảo giữ nguyên tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án được duyệt, kinh phí thực hiện giai đoạn 1 Dự án không vượt tổng mức đầu tư dự kiến đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư. Đối với giai đoạn 2, khi chưa đầu tư giai đoạn này, phương tiện đi và đến thành phố Bắc Kạn vẫn đi theo hướng QL.3 hiện hữu.

Xác định đây là một dự án rất quan trọng đối với địa phương, Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 triển khai các nội dung chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch; đến tháng 4/2022 đã hoàn thiện công tác khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất và thỏa thuận với các đơn vị liên quan về công trình kỹ thuật.

Đối với công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn đang thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án trong tháng 6/2022.

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Mới tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Dự án, quán triệt Nhân dân giữ nguyên hiện trạng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự kiến của Dự án; không được xây dựng, sửa chữa công trình, trồng cây... làm tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (đơn vị đầu mối triển khai công tác giải phóng mặt bằng của Dự án), UBND thành phố Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Mới trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; sớm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện và phạm vi giải phóng mặt bằng dự kiến của Dự án cho các đơn vị để có phương án tổ chức triển khai thực hiện.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt Dự án trong tháng 6/2022 để giao Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng cho địa phương triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án. UBND tỉnh cam kết sẽ báo cáo và chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, giải trình ý kiến các cơ quan thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sớm nhất, làm cơ sở để tiến hành thu hồi, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn được đầu tư xây dựng là niềm mong mỏi của người dân địa phương, nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Bắc Kạn đến các các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện để có thể khởi công Dự án trong tháng 11/2022./.

Hương Lan