PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sớm thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2020
Vụ xuân năm 2020, diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh được 8.712 ha, cây ngô diện tích trồng 8.547 ha. Hiện nay, những diện tích lúa, ngô gieo trồng sớm đã đến kỳ thu hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo dự báo trong thời gian tới, điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường như mưa lũ, giông lốc gây khó khăn trong công tác thu hoạch cây trồng vụ xuân. Để bảo vệ sản lượng cây trồng vụ xuân và triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương sớm thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2020.

Cụ thể, đối với các cây trồng vụ xuân 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa sớm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; khuyến khích sử dụng các loại máy gặt, để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tránh tác động tiêu cực của thời tiết bất thuận. Chỉ đạo người dân sau khi thu hoạch lúa xuân cày lật đất ngay, bón vôi bột, giữ nước trên ruộng để gốc rạ nhanh mục hoặc trước khi làm đất gieo cấy lúa mùa cần cắt rơm, rạ, sử dụng các chế phẩm sinh học (Sumitri, Trichoderma, AT Bio-Deromposer…) để xử lý rơm, rạ, tàn dư thực vật, tránh ngộ độc cho cây lúa vụ mùa; vận động nông dân không đốt rơm, rạ sau thu hoạch làm ảnh hưởng đến môi trường, gây lãng phí có thể sử dụng rơm rạ để làm thức ăn chăn nuôi... Đối với cây Ngô, đậu đỗ rau màu các loại đã đến kỳ thu hoạch, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn tránh thất thoát do mưa lũ.

Đối với sản xuất cây vụ mùa, các địa phương chỉ đạo người dân bố trí gieo trồng hợp lý, đúng thời vụ; những diện tích lúa có kế hoạch gieo trồng cây vụ đông cần bố trí thời vụ sớm và sử dụng giống lúa ngắn ngày để thu hoạch trước 20/9 (dương lịch), quy hoạch vùng sản xuất hợp lý để tuyên truyền, chỉ đạo ngay từ đầu vụ, đảm bảo kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng những giống lúa theo cơ cấu chỉ đạo, không gieo cấy các giống ngoài cơ cấu, giống nhiễm bệnh; hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến - SRI, quản lý dịch hại bằng việc thực hiện tổng hợp các biện pháp (IPM),... để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tăng năng suất, chất lượng nông sản. Phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở đôn đốc làm đất, gieo trồng đảm bảo thời vụ, đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại trên cây trồng.


Nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa mùa sớm

Để sản xuất vụ mùa kịp thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phân bón phục vụ sản xuất; đẩy mạnh công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp và chủ động tu sửa các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Bám sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch gieo cấy cho phù hợp; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là mưa bão, ngập úng để đảm bảo kế hoạch gieo trồng, thu hoạch trong điều kiện tốt nhất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương định kỳ báo cáo tiến độ theo quy định về Sở để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

Hương Dịu