PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tạm dừng tiếp nhận đối tượng vào Cơ sở Cai nghiện ma túy
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn đề nghị Cơ sở Cai nghiện ma túy tạm dừng tiếp nhận người nghiện vào cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 177 học viên, bao gồm 159 học viên cai nghiện bắt buộc và 18 học viên cai nghiện tự nguyện, vượt quá quy mô tiếp nhận và điều trị người nghiện ma túy tại cơ sở.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Cơ sở Cai nghiện ma túy tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc y tế cho học viên; duy trì lực lượng thường trực 24/24h; đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt học viên tại Cơ sở.

Tạm dừng tiếp nhận người nghiện vào cai nghiện ma túy tự nguyện cho đến khi Cơ sở đảm bảo về quy mô tiếp nhận và điều trị./.

Bích Huệ