PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tạm dừng tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe để phòng, chống dịch Covid-19
Sở Giao thông vận tải yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe kể từ ngày 05/01/2022 cho đến khi có thông báo mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

Sát hạch lái xe tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tạm dừng tổ chức các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe kể từ ngày 05/01/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, xây dựng lại kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe của các khóa học; thông báo đến tất cả học viên, cá nhân, tổ chức liên quan biết, thực hiện, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Bích Huệ