PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2015-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể được tặng Bằng khen gồm: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn; Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Bắc Kạn; Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Bể; Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Na Rì; Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Chợ Đồn.

Hai cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Bà Nguyễn Thị Cóm và ông Trương Xuân Lập - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên