PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do các cụm, khối thi đua suy tôn năm học 2019-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua hằng năm của các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Danh sách các tập thể xem tại Quyết định.

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng./.

Thanh Thuyên