PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho 86 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục, từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho 86 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục, từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là các thầy giáo, cô giáo gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Danh sách các cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định.

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên