PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã ký Quyết định số 581/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Ông Vi Thanh Cầm, Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn; ông Hoàng Văn Hoạt và ông Hà Văn Tiến, Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn; bà Hoàng Thị Tháo, Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Na Rì; ông Nguyễn Viết Tác, Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên