PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 về việc tặng Bằng khen cho hộ gia đình ông Lường Văn Bình, thôn Tham Không, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020.

Mức tiền thưởng cho hộ gia đình ông Lường Văn Bình là 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)./.

Thanh Thuyên