PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo đảm an ninh trật tự về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong những năm qua, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Với tổng số 23 đồng chí được chia thành 03 đội nghiệp vụ, những năm qua, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung chỉ đạo lực lượng trinh sát bám nắm địa bàn, quản lý đối tượng. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh các vấn đề xã hội khác; làm tốt công tác phòng chống phản động và chống khủng bố, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”...

Đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tuyên truyền lôi kéo của các “hiện tượng mang tính tôn giáo”. Qua đó, đánh giá được tình hình an ninh, trật tự trong vùng dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc phát sinh tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Các hoạt động trên đã tạo ra dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Trước tình hình trên, Phòng An ninh đối nội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo hoặc tiến hành xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật... Ngoài ra, đơn vị đã trực tiếp đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan khi có vấn đề phát sinh xảy ra tại các địa bàn; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Định kỳ, đột xuất trao đổi, thống nhất đánh giá tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, UBND các huyện, thành phố giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở.

Với nhận thức đúng về vai trò quan trọng của chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thời gian qua, Phòng An ninh đối nội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo hướng dẫn quần chúng tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn 17 chức sắc làm cốt cán đặc thù và 60 chức sắc người có uy tín làm cốt cán phong trào, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào có tôn giáo. Đồng thời, thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình hoạt động của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, kịp thời phát hiện, định hướng tư tưởng đối với những chức sắc, chức việc có biểu hiện bị các thế lực thù địch tác động, móc nối, lôi kéo vào hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Công tác an ninh vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong các tôn giáo”, Phòng An ninh đối nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tiếp xúc, vận động cá biệt các chức sắc đứng đầu trong các tổ chức tôn giáo, hướng dẫn các chức sắc, chức việc thuộc quyền quản lý, quần chúng tín đồ hoạt động tôn giáo theo đúng pháp luật, tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua tuyên truyền, vận động, đã thu hút được hơn 10 chức sắc, chức việc tham gia vào các Tổ An ninh tự quản, Ban Mặt trận các thôn và phát huy được hiệu quả, nhất là các vụ việc xảy ra trong nội bộ tôn giáo. Nhiều chức sắc, chức việc đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, trực tiếp là Phòng An ninh đối nội trong giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở..., qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc kể trên, ngày 29/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho tập thể Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo đảm an ninh trật tự về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Thuyên