PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trường Trung học cơ sở Đức Xuân được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho Trường Trung học cơ sở Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục, từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020.

Tiền thưởng cho tập thể là 2.980.000 đồng./.

Thanh Thuyên