PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể của tỉnh Bắc Kạn
Ngày 17/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1417/QĐ-TTg tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 - 2023 của tỉnh Bắc Kạn, gồm:

1. Trường Mầm non Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

2. Trường Mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

3. Trường Tiểu học Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

4. Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên