PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 20 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019-2020
Ngày 20/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã ký Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 20 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các tập thể được khen thưởng là các tập thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu, xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; là các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua hằng năm của các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Danh sách các tập thể được khen thưởng xem tại Quyết định.

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là 11.920.000 đồng./.

Thanh Thuyên